Financiering Thuisbegeleiding & Ondersteuning
Hoe wij kunnen helpen
We begeleiden als een routeplanner met expertise, terwijl de cliënt de 'bestuurder' is die de eindbestemming en snelheid bepaalt. Het draait om de beleving van de cliënt.
Cura Ambulant heeft met de Regio Gooi & Vechtstreek afspraken gemaakt over individuele begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) financiering.

Thuisbegeleiding van Cura Ambulant wordt dus betaald door de gemeente waar u woont. Dat gaat dan via zorg in natura (ZIN). U kunt Cura Ambulant ook inzetten door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). U betaalt in beide gevallen een eigen bijdrage aan het CAK.
Onze Zorgdiensten
Cura Ambulant biedt begeleiding voor jongeren, volwassenen en gezinnen, met een focus op zelfredzaamheid en welzijn.
THUISHULP
Uw huis moet een veilige, fijne thuisbasis zijn. Wij helpen u hieraan te werken. Cura Ambulant biedt 24/7 bereikbaarheid en zorg, waardoor jongeren, volwassenen en mensen met beperkingen of psychische problemen de intensieve steun krijgen die ze nodig hebben, thuis.
Neem contact met ons op
FINANCIËN
Voor uw basisbehoeften is een financiële balans essentieel. Wij begeleiden u in inkomsten, uitgaven en zoeken zo nodig naar financiële hulp.
Neem contact met ons op
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
Mensen willen graag maatschappelijk meedoen op hun eigen manier. Met onze ervaring en kennis van culturele achtergronden verbinden wij cliënten en opdrachtgevers effectief.
Neem contact met ons op
PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN
Bij psychische problemen, zoals depressie of schizofrenie, helpen wij u vanuit uw eigen kracht en mogelijkheden.
Neem contact met ons op
MIDDELENGEBRUIK
Bij problemen door alcohol- of druggebruik evalueren wij de impact op uw dagelijks leven en werken samen, ook met uw behandelaar, aan een oplossing.
Neem contact met ons op
Een bijdrage leveren aan de maatschappij, dát willen we met ons werk.
Onze Kernwaarden
Verbondenheid geeft het gevoel erbij te horen. Zowel onze cliënten als hulpverleners worden graag gezien, gehoord en gewaardeerd.

Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen onze en de cliënten. Voor veel van onze cliënten is verbondenheid met een vaste hulpverlener van belang. We gaan daarom in gesprek met onze cliënten om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen.

Wanneer zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners en ketenpartners. Verbinding zoeken met de omgeving is het sleutel woord, samen zijn we van waarde!
Met de volgende gemeenten hebben wij een overeenkomst gesloten: Hilversum, Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren Bussum, Naarden, Muiden (Gooise Meren), Loosdrecht, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg en Breukeleveen (Wijdemeren).

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier hieronder voor een korte beschrijving van uw vraag of situatie.