MIDDELENGEBRUIK
Ondersteuning bij psychische en/of verslavingsproblemen
Cura Ambulant biedt begeleiding aan mensen van alle leeftijden, met speciale aandacht voor jongvolwassenen en volwassenen die kampen met psychische problemen, (dreigende) verslavingsproblemen, emotionele uitdagingen en ex- justitiabelen. Deze groep heeft vaak intensieve ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Door intensieve begeleiding en actieve zelfstimulering creëren we samen met onze cliënten mogelijkheden om een zelfstandig leven op te bouwen. Onze focus ligt daarbij op vier essentiële gebieden: wonen, werk, vrije tijd en financiën.
Structuur in de dag brengen
Bij het herstellen van een depressie zijn twee aspecten van cruciaal belang: actief blijven en structuur aanbrengen in uw dagelijkse routine. Door kleine stappen te zetten, kunt u geleidelijk vooruitgang boeken.
Sociaal netwerk
Het hebben van relaties met vrienden, familie en kennissen is van groot belang voor een bevredigend leven. Samen met u bekijken we hoe u in staat bent om een ondersteunend netwerk van mensen om u heen te creëren: mensen die u kunnen steunen en begeleiden in uw groei en ontwikkeling. In onze begeleiding houden we altijd rekening met uw netwerk; het is vaak geruststellend om mensen in uw directe omgeving te hebben op wie u kunt terugvallen, waardoor professionele hulpverlening soms minder nodig is.
Doelgerichte begeleiding
We geloven in efficiënte begeleiding. Dit betekent niet eindeloos begeleiden zonder concreet doel, maar juist doelgericht werken in overeenstemming met de cliënt en hun omgeving. We stellen haalbare en duidelijke doelen op in samenspraak met de cliënt en diens omgeving. We benaderen de cliënt in eerste instantie vanuit hun eigen kracht en vaardigheden, en leggen de nadruk op hun kwaliteiten in plaats van te focussen op hun beperkingen.
Samenwerking en netwerkversterking
We combineren onze professionele hulpverlening graag met de inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit uw directe omgeving, zoals de (moskee of kerkelijke) gemeenschap, volgens de methode van Sociale Netwerkversterking. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming.
Over onze begeleiding
Onze begeleiders fungeren als routekaartplanners met de nodige expertise om verschillende routes naar een doel te vinden. De cliënt is de 'bestuurder' die de eindbestemming bepaalt en kiest welke route wordt gevolgd en hoe snel. Het draait hierbij niet om wat de begeleiding vindt, maar om de ervaring en beleving van de cliënt.

Bent u geïnteresseerd in onze hulpverlening of heeft u behoefte aan meer informatie? Laat uw gegevens achter via het contactformulier en stel gerust uw vraag. Binnen 24 uur zullen wij uw vraag beantwoorden.
Versterk uw vermogen om zelfstandig te handelen.
Bevordering van actieve deelname in de samenleving.
Persoonlijke aanpak afgestemd op uw unieke situatie.
Ondersteuning voor gezinnen, verbinden van generaties.
Samen bouwen aan een stabiele, zelfstandige toekomst.
Professionele ondersteuning voor al uw behoeften.
Voordelen van Cura Ambulant: Uw Welzijn, Onze Prioriteit
Een bijdrage leveren aan de maatschappij, dát willen we met ons werk.
Onze Kernwaarden
Verbondenheid geeft het gevoel erbij te horen. Zowel onze cliënten als hulpverleners worden graag gezien, gehoord en gewaardeerd.

Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen onze en de cliënten. Voor veel van onze cliënten is verbondenheid met een vaste hulpverlener van belang. We gaan daarom in gesprek met onze cliënten om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen.

Wanneer zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners en ketenpartners. Verbinding zoeken met de omgeving is het sleutel woord, samen zijn we van waarde!
Met de volgende gemeenten hebben wij een overeenkomst gesloten: Hilversum, Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren Bussum, Naarden, Muiden (Gooise Meren), Loosdrecht, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg en Breukeleveen (Wijdemeren).

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Bel ons of gebruik het contactformulier hieronder voor een korte beschrijving van uw vraag of situatie.